รัฐจ่ า ยครึ่ง เราจ่ายครึ่ง โค ร งกาs คนละค รึ่ ง รับเงิน 3,000 ยังลงทะเบียuได้อีก !

  www.คนละครึ่ง.com รับสิทธิวันละ 150 บาท 3,000 บาท ตลอดโครงการ ยังสามารถลงทะเบียนได้อีกกว่า 2 ล้านสิทธิ พร้อมแนะนำวิธีใช้สิทธิ

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า “รัฐจ่ายครึ่ง เราจ่ายครึ่ง” โครงการ คนละครึ่ง รับสิทธิวันละ 150 บาท 3,000 บาท ตลอดโครงการ พบว่าขณะนี้ยังเหลืออีก 2 ล้านสิทธิ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.คนละครึ่ง.com
คุณสมบัติ
               – มีสัญชาติไทย
               – อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันลงทะเบียน
               – มีบัตรประจำตัวประชาชน

– ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งได้รับสิทธิจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

– เริ่มใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ หรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทุกวัน เวลา 06.00-23.00 น. จนกว่าจะครบ 10 ล้านคน เริ่มใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 06.00-23.00 น.

วิธีการใช้จ่ายกับร้านค้า

          สามารถเติมเงินโดยการโอนเงินของท่านไปยังแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ตามต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องโอนครั้งเดียว 3,000 บาท เช่น

– หากท่านต้องการจ่ายค่าอาหาร 200 บาท ท่านต้องมีเงินใน “เป๋าตัง” อย่างน้อย 100 บาท เพื่อสแกนจ่ายเงินกับร้านค้า “ถุงเงิน” โดยรัฐจะช่วยจ่ายให้ร้านค้าอีก 100 บาท

– หากท่านจะใช้จ่ายค่าสินค้าจำนวน 400 บาท รัฐจะร่วมจ่ายให้ร้านค้า 150 บาท และท่านต้องมีเงินใน “เป๋าตัง” เพื่อสแกนจ่ายเงินอีกอย่างน้อย 250 บาท

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์,Kapook
อ่านเพิ่มเติม